Qrar

Programm tal-Ewwel Qrara
Data: 14 ta’ Marzu 2015

8:30am: Quddiesa u wara irtir għat-tfal tal-Year 3
4:30pm: L-Ewwel Qrara u laqgħa għall-ġenituri ta’ dawn it-tfal