Magħmudija

Sena 2014:

Irċivew is-sagrament tal-Magħmudija:

1. Kane Sultana
20 ta’ Ġunju 2014

2. Elisa Marie Agius
5 t’Ottubru 2014