Ħinijiet tal-Qrar

Ħinijiet tal-Qrar

Lejlet l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
16:00 ‘il quddiem

Is-Sibt
17:00 (kull ħmistax)

Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.”  [Ġw:20:22 – 23]

WRITTEN BY: admin

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields