Grazzi mill-Qalb!

Jun 19
ATTIVITAJIET AKTAR ATTIVITAJIET

Ħinijiet tal-Quddies

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa
06:00, 07:00, 16:00, 18:00 (Xitwa)
06:00, 07:00, 08:30, 19:00 (Sajf)

Is-Sibt
06:00, 07:00, 08:30, 18:15 (Xitwa)
06:00, 07:00, 08:30, 19:15 (Xitwa)

Il-Ħadd
06:00, 07:00, 08:30, 11:00, 16:00

Ħinijiet tal-Qrar

Lejlet l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
16:00 ‘il quddiem

Is-Sibt
17:00 (kull ħmistax)

Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.”  [Ġw:20:22 – 23]

Adorazzjoni

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
07:00 – 12:00, 15:00 – 19:00 (Xitwa 18:00)

Il-Ħamis
Novembru – Marzu: 16:30 – 18:00
April – Ġunju: 16:30 – 19:00
Lulju – Settembru: 19:30 – 20:00
Ottubru: 16:30 – 19:00

Is-Sibt
20:00 – 22:00 (Xitwa 19:00 – 22:00)

L-AĦĦAR AĦBARIJIET MILL-PARROĊĊA

Live-Stream

Pontifikal – Quddiesa 10 ta’ Frar

Aktar

Il-proġett tal-qniepen

Issa għall-grazzja t’ Alla tħallas il-kampnar ser tkompli l-iskema ta’ ġbir fix-xahar biex nwettqu l-proġetti msemmija ta’ l-arloġġ u l-qniepen bl-elettriku. għalhekk jeħtieġ li nagħmlu sforz flimkien bill jitħajru xi donaturi ohra. Grazzi mill-qalb

Aktar

Żjajjar fil-Munxar minn gruppi ta’ żagħżagħ Maltin

Matul dan is-sajf kellna diversi gruppi taż-żagħżagħ Maltin li ġew jagħmlu esperjenza ta’ live-in ġewwa l-parroċċa tagħna. Filfatt l-Ħadd li għadda kellna fostna lil Fr.Stephen bil-grupp taż-żagħżagħ ta’ Marsascala. Nirringrazzjaw lil dawn il-gruppi talli għażlu li jagħmlu l-esperjenza …
Aktar

Żjara fil-Belt Eterna

Mimlija b’enerġija u entużjażmu grupp ta’ 16-il żagħżugħ u żagħżugħa mill-parroċċa tagħna akkumpanjati mill-Kappillan Dun Michael Said waslu Ruma nhar il-Ħadd 7 ta’ Settembru.
Il-programm kien mimli daqs bajda – biżejjed wieħed isemmi li fl-ewwel ġurnata qaddisna f’waħda …
Aktar

Mawra f’Londra

Wara ġimgħat twal ta’ tħejjija waslet fl-aħħar il-ġurnata tant mixtieqa meta grupp ta’ 24 persuna mmexxija mill-Kappillan Dun Michael Said telaq lejn il-Belt Kapitali Ingliża. Nistgħu ngħidu li f’dawn l-erbgħat ijiem irnexxielna ngħixu l-faxxinu ta’ Londra. …
Aktar

Nillegaw il-Bullettini

Beda l-proċess tal-illegar tal-Bullettini. L-ispiża għal kull volum ser tkun 15 euros. min jixtieq jagħmel xi donazzjoni f’ dan ir-rigward, jitniżżel ismu fuq in-naħa ta’ ġewwa tal-qoxra bħala sens ta’ gratitudni u rikonnoximent għall-għotja tiegħu jew tagħha.

Aktar